LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA

    BORANG PENYATA BULANAN

 

 

BIL

KATEGORI LESEN

BORANG

1

Kilang Pelumat Isirong Sawit

MPOB (EL) CF4

2

Kilang Oleokimia

MPOB (EL) CM4

3

Peniaga Asid Lemak Sawit

MPOB (EL) DA4

4

Peniaga Buah Kelapa Sawit

MPOB (EL) DF4

5

Peniaga Isirong Sawit

MPOB (EL) DK4

6

Peniaga Minyak Sawit

MPOB (EL) DL4

7

Peniaga Oleokimia

MPOB (EL) DM4

8

Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Sawit

MPOB (EL) DN4

9

Peniaga Tumbuhan-Tumbuhan dari Tisu Kelapa Sawit

MPOB (EL) DT4

10

Estet

MPOB (EL) ET4

11

Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal

MPOB (EL) KB4

12

Kemudahan Simpanan Pukal

MPOB (EL) KS4

13

Makmal

MPOB (EL) LB4

14

Memulakan Pembinaan Kilang Buah Sawit

MPOB (EL) MB4

15

Kilang Buah Kelapa Sawit

MPOB (EL) MF4

MPOB (EL) MF4A

16

Tapak Semaian

MPOB (EL) NN4

17

Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit

MPOB (EL) NS4

18

Penghasil Tumbuhan Dari Tisu Kelapa Sawit

MPOB (EL) NT4

19

Pengimport Keluaran Kelapa Sawit

MPOB (EL) PM4

20

Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit

MPOB (EL) PX4-DK

21

Kilang Penapis

MPOB (EL) RF4

22

Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit

MPOB (EL) UK4