LAMPIRAN II

 

BORANG RINGKASAN PENGGREDAN BULANAN

 

RINGKASAN PENGGREDAN BUAH KELAPA SAWIT UNTUK BULAN ____2002

 

NAMA KILANG           :___________________________________________________

 

ALAMAT KILANG      :___________________________________________________

 

TEL                                :_______________________ FAKS   :_____________________

 

PERIHAL

 

 

_______________________   Tan metrik

_______________________   Tan metrik

_______________________   %

_______________________   Tan metrik

_______________________   %

_______________________   %

_______________________   Kilogram

_______________________   Bulan

 

BTS Diterima

BTS Digred

Peratus BTS Digred

Minyak Sawit Mentah Dikeluarkan

Kadar Perahan Minyak Sawit Mentah

Kadar Perahan Isirong

Purata Berat Tandan

Purata Umur Pokok (Jika Ada)

PENGGREDAN  BTS

(Purata Wajaran)

PERATUS (%)

PENALTI

  1. Tandan Muda
  2. Tandan Mengkal
  3. Tandan Masak
  4. Tandan Busuk
  5. Tandan Kosong

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

JUMLAH

100 %

 

Tandan Tidak Bermutu :

(Purata Wajaran)

  1. Tandan Tangkai Panjang
  2. Tandan Kotor
  3. Tandan Dura
  4. Tandan Lama
  5. Tandan Basah

 

 

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

 

 

 

   ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

JUMLAH

 

 

Kadar Perahan Digred

(1)     Kadar Perahan Minyak Sawit Mentah

(2)     Kadar Perahan Isirong

 

  _______________ (%)

 

  _______________ (%)

 

 

 

1.   TANDATANGAN                      :   ______________________________

2.   NAMA PEGAWAI PELAPOR   :   ______________________________

3.   JAWATAN                                  :   ______________________________

4.   TARIKH                                      :   ______________________________