LAMPIRAN I

 

BORANG PENGGREDAN

 

NAMA PEMBEKAL :____________________________________________________

 

FASA/LOT                :_____________________________________________________

 

NO. LESEN MPOB  :______________________________________________________

 

TARIKH                   :__________________________MASA   :____________________

 

NO. KENDERAAN :__________________NO. TIKET TIMBANG   :_______________

PERIHAL

 

_______________________   Tan metrik

_______________________

_______________________   Kilogram

Berat Bersih

Jumlah Tandan

Purata Berat Tandan

PENGGREDAN  BTS

BILANGAN

PERATUS (%)

  1. Tandan Muda
  2. Tandan Mengkal
  3. Tandan Masak
  4. Tandan Busuk
  5. Tandan Kosong

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

JUMLAH

 

100 %

  1. Tandan Tangkai Panjang
  2. Tandan Kotor
  3. Tandan Dura
  4. Tandan Lama
  5. Tandan Basah

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

  _______________ (%)

JUMLAH

 

 

 

 

CATATAN   :__________________________________________________________________________

                       __________________________________________________________________________

                       __________________________________________________________________________

 

 

TANDATANGAN   :  ______________________________________

 

NAMA                      :  ______________________________________